Liên hệ: Karie Russell
Chức vụ: Coordinator, International Marketing
Địa chỉ: 900 McGill Road, Kamloops, British Columbia, Canada V2C 0C8
Tel: 250-377-6053
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.truworld.ca

Liên hệ: Jeff Kiyooka
Chức vụ: Recruiter and Advising Officer
Địa chỉ: 1200-1874 East Mall, Vancouver, British Columbia, Canada V6T1Z1
Tel: 604-822-8999
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.you.ubc.ca

Liên hệ: Sean McGladdery
Chức vụ: International Recruitment Manager
Địa chỉ: 2005 Sooke Road, Victoria, British Columbia, Canad V9B 5Y2
Tel: 250-391-2511
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.royalroads.ca

Liên hệ: Angela Liang
Chức vụ: Student Recruitment Coordinator, Officer of New Student Programs
Địa chỉ: 12666 72nd Ave, Surrey, British Columbia, Canada V3E 2M8
Tel: 604-599-3165
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ: Treshia Gunardi/ Jacqueline Sinclair
Chức vụ: Marketing Manager/ Marketing Coordinator
Địa chỉ: Fraser International College at Simon Fraser University, 8999 Nelson way, Burnaby, British Columbia, Canada V5A 4B55
Tel: 778-782-4721 – 778-782-7975
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.fraseric.ca

English (UK)Vietnamese
to chuc su kien, to chuc su kien

Dự n chung cư Tn Hong Minh d le roi soleil quang an Ty Hồ, H Nội. Dự n chung cu 23 le duan Q1, TP. HCM, chủ đầu tư Tn Hong Minh. Cng ty cho thue san khau tổ chức sự kiện uy tn tại H Nội. Dịch vụ cho thue o du gi rẻ nhất. Cng ty cho thue backdrop uy tn tại H Nội - nhiều mẫu m đẹp. Dịch vụ chua tac tia sua tại nh, cam kết hiệu quả 100%. Xưởng sản xuất may ep cam vien chăn nui, my p cm vin mini cho thỏ, g, vịt, chim bồ cu. Kho xưởng sản xuất long cong nghiep gi rẻ tại h nội, lồng chim bồ cu, lồng thỏ, lồng g Dịch vụ thue chu re đẹp trai, cao ro, cam kết bảo mật thng tin. Cng ty cung cấp, cho thue nguoi dai dien cưới hỏi ton quốc.