The University of Missouri Columbia (MU, UMC or Mizzou) is recognized as one of the most comprehensive schools in the United States. The University offers a choice of 250 accredited academic programs at the undergraduate and graduate levels.

Conditional acceptance to most undergraduate and some graduate programs is available to well-qualified applicants not able to meet the University's TOEFL requirement; final admission is granted upon meeting the English requirement. For most undergraduate programs, a good recommendation from the Intensive English Program can substitute for the required minimum TOEFL score of 61 iBT.

Study English and Business at the University of Washington in Seattle

The University of Washington offers a variety of programs to help students improve their English and learn more about American culture. These programs are designed to meet the needs of international students and other non-native English speakers preparing to enter American colleges and universities, and those interested in improving their English language skills for professional purposes.

Trường tọa lac ngay tại khu công nghệ Ardenwood Park ở gần thung lũng Silicon, thành phố  San Jose, rất thuận lợi trong việc tiếp cận các trung tâm khác tại California. Đại học DeVry cung cấp các chương trình Đại học và sau đại học trong các lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng nhanh trong các năm gần đây.

Đặt tại khu vực tập trung ngành Công nghệ thong tin và các công ty công nghệ sinh học lớn nhất trong cả nước và ngành công nghiệp dịch vụ chuyên nghiệp, Đại học DeVry Fremont cho phép bạn khám phá các cơ hội nghề nghiệp có thể có trong hang loạt ngành công nghiệp.

English (UK)Vietnamese
to chuc su kien, to chuc su kien

Dự n chung cư Tn Hong Minh d le roi soleil quang an Ty Hồ, H Nội. Dự n chung cu 23 le duan Q1, TP. HCM, chủ đầu tư Tn Hong Minh. Cng ty cho thue san khau tổ chức sự kiện uy tn tại H Nội. Dịch vụ cho thue o du gi rẻ nhất. Cng ty cho thue backdrop uy tn tại H Nội - nhiều mẫu m đẹp. Dịch vụ chua tac tia sua tại nh, cam kết hiệu quả 100%. Xưởng sản xuất may ep cam vien chăn nui, my p cm vin mini cho thỏ, g, vịt, chim bồ cu. Kho xưởng sản xuất long cong nghiep gi rẻ tại h nội, lồng chim bồ cu, lồng thỏ, lồng g Dịch vụ thue chu re đẹp trai, cao ro, cam kết bảo mật thng tin. Cng ty cung cấp, cho thue nguoi dai dien cưới hỏi ton quốc.