Chương trình nổi bật:

  • Tiếng Anh tổng quát
  • Dự bị GMAT – Dự bị MBA
  • Chương trình chuyển tiếp đại học.
  • Chuẩn bị các kỳ thi (TOEFL, Cambridge FCE hoặc CAE, IELTS)
  • Tiếng Anh trung học.

Nacel Canada Inc., a not for profit organization and proud member of Nacel International, is dedicated to promoting international understanding and language education. Since 1957, Nacel's programs have provided young people with the opportunity to discover new things about themselves and the world around them.

 

Nacel's programs bring people together to enhance cultural and linguistic awareness and to promote international friendship and harmony.

English (UK)Vietnamese
to chuc su kien, to chuc su kien

Dự n chung cư Tn Hong Minh d le roi soleil quang an Ty Hồ, H Nội. Dự n chung cu 23 le duan Q1, TP. HCM, chủ đầu tư Tn Hong Minh. Cng ty cho thue san khau tổ chức sự kiện uy tn tại H Nội. Dịch vụ cho thue o du gi rẻ nhất. Cng ty cho thue backdrop uy tn tại H Nội - nhiều mẫu m đẹp. Dịch vụ chua tac tia sua tại nh, cam kết hiệu quả 100%. Xưởng sản xuất may ep cam vien chăn nui, my p cm vin mini cho thỏ, g, vịt, chim bồ cu. Kho xưởng sản xuất long cong nghiep gi rẻ tại h nội, lồng chim bồ cu, lồng thỏ, lồng g Dịch vụ thue chu re đẹp trai, cao ro, cam kết bảo mật thng tin. Cng ty cung cấp, cho thue nguoi dai dien cưới hỏi ton quốc.