19 Jun
Hurray! A golden opportunity for all students who want to complete their studies in Japan. The Konosuke Matsushita Memorial Foundation is presenting the KMMF program in Japan.
 
The organization is activating this opportunity with the aim of helping wonderful candidates from any nationality in pursuing a master’s degree program at Kyushu University in Japan.
 
Kyushu University was established in 1903 as a Japanese national university in Japan. It is a 4th oldest university in Japan which received its royal charter in 1911.
19 Jun
President funding for International Students at University of Winnipeg in Canada, 2019
 
The University of Winnipeg provides opportunities for international students to apply this President’s funding for World Leaders. The program is only available for international students who are entering in any of the university’s divisions for the first time undergraduate, graduate, collegiate, PACE or ELP.
English (UK)Vietnamese
to chuc su kien, to chuc su kien

Dự n chung cư Tn Hong Minh d le roi soleil quang an Ty Hồ, H Nội. Dự n chung cu 23 le duan Q1, TP. HCM, chủ đầu tư Tn Hong Minh. Cng ty cho thue san khau tổ chức sự kiện uy tn tại H Nội. Dịch vụ cho thue o du gi rẻ nhất. Cng ty cho thue backdrop uy tn tại H Nội - nhiều mẫu m đẹp. Dịch vụ chua tac tia sua tại nh, cam kết hiệu quả 100%. Xưởng sản xuất may ep cam vien chăn nui, my p cm vin mini cho thỏ, g, vịt, chim bồ cu. Kho xưởng sản xuất long cong nghiep gi rẻ tại h nội, lồng chim bồ cu, lồng thỏ, lồng g Dịch vụ thue chu re đẹp trai, cao ro, cam kết bảo mật thng tin. Cng ty cung cấp, cho thue nguoi dai dien cưới hỏi ton quốc.