Print this page
07 Oct

Do the trick, Eke out

TRICK nghĩa là mưu mẹo, và  động từ TO EKE nghĩa là thêm vào, bổ khuyết.

Người Mỹ dùng DO THE TRICK khi muốn nói rằng làm mưu mẹo đó thì sẽ thành công.
 
Một cố vấn về ngành quản trị chỉ dẫn các học viên trong lớp về việc làm thế nào cho các buổi họp trong công ty được ngắn hơn. Ông nói:

 
How often have you found yourself suffering in another lengthy meeting? Maybe you’ve asked the boss to shorten the agenda or encouraged colleagues to talk briefly. But nothing has worked. Next time, invite participants to stand instead of sit. I guarantee you, it DOES THE TRICK. Nobody will want to stay on their feet, so your meeting will be short.

 
Đã bao nhiêu lần bạn cảm thấy khổ sở vì những buổi họp dài ? Có lẽ bạn đã yêu cầu ông xếp thu ngắn nghị trình hay khuyến khích các đồng nghiệp nói ít hơn. Nhưng không có kết quả. Lần tới, bạn mời mọi người hãy đứng thay vì ngồi trong buổi họp. Tôi cam đoan là bạn sẽ thành công. Không ai muốn đứng cả nên buổi họp sẽ rất ngắn.


 
TO SUFFER là chịu đựng, khổ sở, và PARTICIPANT là người tham dự.


 
Một ông chủ tiệm bán hoa chỉ dẫn cho khách hàng về cách thức giữ cho hoa được tươi lâu. Ông nói:
 
As the owner of a flower shop, I usually get many questions about flowers. There’s one I receive so often I thought I’d better answer. So, for those who want to know how to keep a bouquet of flowers lasting longer, I suggest you change the water in your vase every day. That will DO THE TRICK.
 
Vì tôi là chủ một tiệm bán hoa nên tôi thường nghe nhiều người hỏi tôi về hoa. Có một câu hỏi mà tôi thường nhận được nên tôi nghĩ tôi nên trả lời. Vậy thì đối với những ai muốn biết làm thế nào để giữ cho một bó hoa được tươi lâu, tôi đề nghị nên thay nước trong bình hoa mỗi ngày. Làm như vậy thì hoa sẽ tươi rất lâu.


 
BOUQUET là bó hoa, và VASE là bình hoa

 

The second idiom is EKE OUT, EKE OUT.


 
EKE OUT có nghĩa là kiếm sống một cách khó khăn, có thu nhập ít ỏi.


 
Bà chị anh Paul chọn một nghề khiến cho cuộc sống của chị khá vất vả. Anh nói:
 
My sister has always been drawn to helping the poor. Her job as a social worker, though, doesn’t pay very well. She barely covers her expenses every month. Still, she’d rather EKE OUT a living doing what she likes than living comfortably from a job that’s unrewarding.
 
Chị tôi từ trước đến nay vẫn thích giúp đỡ người nghèo. Tuy nhiên, chị làm cán sự xã hội nên thu nhập không cao. Chị chỉ có đủ tiền để trang trải mọi chi phí cho từng tháng. Tuy vậy chị vẫn thích kiếm sống vất vả nhưng làm những việc chị thích thay vì sống thoải mái mà làm một việc không mang lại hạnh phúc.


 
UNREWARDING là không đáng khích lệ.Trường hợp của chị anh Paul cũng tương tự như trường hợp của bác anh. Anh cho biết:
 
My uncle has been offered a lot of money for his farm land. But he says that he can’t imagine not raising cows and chickens, from which he gets little money. To many people, he EKES OUT an existence. Yet he feels that he lives quite richly. I guess it’s all about one’s perspective.
 
Bác tôi đã được người ta đề nghị trả rất nhiều tiền để mua nông trại của bác. Nhưng bác nói rằng bác không thể tưởng tượng cảnh bác không nuôi bò và gà vịt, mặc dầu bác kiếm được rất ít tiền. Nhiều người cho rằng bác sống quá vất vả. Nhưng bác cảm thấy bác sống rất phong lưu. Tôi nghĩ là mọi việc đều tùy vào quan điểm của mỗi người.


 
TO RAISE là nuôi, và PERSPECTIVE là quan điểm.

Theo VOA

Read 4039 times Last modified on 07 Oct
Rate this item
(0 votes)